EN
Jouni Välijärvi Luento lyhyesti Ennakkotehtävät Katso luento Tee luentoon liittyvät tehtävät

PISA:n tulevaisuus

C
Campus Classroom
18.10.2016
Luennolla Jouni Välijärvi kertoo puheenvuorossaan siitä, mitä PISA-testit ovat, millaisia eroja suomalaisten oppilaiden osaamisessa on havaittavissa aiempien tuloksia tulkittaessa sekä miltä PISA:n tulevaisuus näyttää.
Jouni Välijärvi

Jouni Välijärvi toimii Jyväskylän Yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana. Hän on yksi Suomen merkittävimpiä PISA-asiantuntijoita. Hän on tutkinut Suomen PISA tulosten taustatekijöitä ja niiden vaikutusta oppilaiden osaamiseen. Opetusministeriön Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? -julkaisussa (2015) hän käy läpi peruskoulun rakenteiden ja toiminnan suhdetta oppimistuloksiin.

Luento lyhyesti

PISA:n tulevaisuus

Luennolla Jouni Välijärvi kertoo puheenvuorossaan siitä, mitä PISA-testit ovat, millaisia eroja suomalaisten oppilaiden osaamisessa on havaittavissa aiempien tuloksia tulkittaessa sekä miltä PISA:n tulevaisuus näyttää.

Ennakkotehtävät

Tutustu vuoden 2015 luonnontieteiden PISA-tehtäviin:
https://ktl.jyu.fi/pisa/esimerkkitehtavia

Miltä tehtävät mielestäsi vaikuttavat? Osaisitko vastata kysymyksiin?

Keskustele tuntemuksistasi ryhmissä.

Katso luento

Katsokaa luokassa video ja tehkää siihen liittyvät tehtävät.

Tee luentoon liittyvät tehtävät

1. Vertaile suomalaisten oppilaiden matematiikan taitoja vuosina 2003 ja 2012. Mitkä asiat selittävät eroja vuosien välillä?

2. Mikä merkitys lukutaidolla on Välijärven mukaan oppimistuloksiin?

3. Kerro suomalaisen koulujärjestelmän erityispiirteistä Välijärven esityksen perusteella.

4. Mikä on PISA:n tulevaisuus? Mitä tulevaisuudessa arvioidaan?

Yhteistyössä

Otava Hundred