EN
Petri Rajaniemi Luento lyhyesti Ennakkotehtävä Katso luento Tee luentoon littyvät tehtävät

Mitä tarkoittaa ihmistalous?

C
Campus Classroom
13.12.2016
Luennolla Petri Rajaniemi kertoo omista havainnoistaan siitä, millä tavalla maailma, elämä ja ihminen on voinut muuttua ja miltä se voi tuntua.
Petri Rajaniemi

Petri Rajaniemi on Future Works Oy:n perustajaosakas, suomen kieltä rakastava toisinajattelija, kirjoittaja, puhuja, sekä muutoksen asiantuntija. Petrillä on kyky tarkastella asioita historian ja nykymaailman rajalla, ja muistuttaa, että asiat eivät koskaan ole yksioikoisia, vaan monimutkaisia, toisistaan riippuvaisia kokonaisuuksia. Petrillä on taito rakentaa puheesta kyseenalaistava ja älykäs kokonaisuus, jonka keskeisenä välittäjäaineena toimii huumori.

Luento lyhyesti

Mitä tarkoittaa ihmistalous?

Luennolla Petri Rajaniemi kertoo omista havainnoistaan siitä, millä tavalla maailma, elämä ja ihminen on voinut muuttua ja miltä se voi tuntua. Hän ei anna yhdenmukaista totuutta asioista, vaan tarkoituksena on herättää ihmiset ajattelemaan.

Luennolla Petri Rajaniemi pohtii, mitä sellaista ihmisillä on, johon koneet eivät kykene. Hän nostaa esille mielenkiintoisia esimerkkejä ja ajatuksia  liittyen empatiaan ja onnellisuuden tavoitteluun.

Ennakkotehtävä

Pohtikaa yhdessä luokassa, mitä sellaista ihmisellä on, mikä koneilta taas puuttuu.

Kirjoita myös vihkoon ajatus siitä, miten onnelliseksi koet itsesi tällä hetkellä.

Katso luento

Katsokaa luokassa video ja tehkää siihen liittyvät tehtävät.

Tee luentoon littyvät tehtävät

1. Miten Petri Rajaniemi kuvailee ihmistalouden ajatusta?

2. Mitä eroa on sympatialla ja empatialla?

3. Minkä asian jo ranskalainen valistusajattelija Montesquieu totesi 1700-luvulla olevan problemaattinen onnellisuuden tavoittelemisessa?


Käykää tehtävät vielä yhdessä läpi luokassa ja pohtikaa, miten määrittelette onnellisuuden.

Yhteistyössä

Otava Hundred