EN
Arman Alizad Luento lyhyesti Ennakkotehtävä Katso luento Tee luentoon liittyvät tehtävät

Mitä on rohkeus?

Luennolla Arman Alizad kertoo omakohtaisia kokemuksia rohkeudesta ja siitä, mitä rohkeuden avulla voi saavuttaa.
Arman Alizad

Arman Alizad on yksi Suomen suosituimmista tv-kasvoista sekä palkittu toimittaja. Arman on myös tunnettu hyväntekijä, joka on ollut mm. Nepalissa auttamassa maanjäristyksen uhreja. Arman on ammatiltaan räätäli-vaatturi, josta hän siirtyi tv-piireihin.

Twitter: https://twitter.com/armanalizad

Luento lyhyesti

Rohkeus

Luennolla Arman Alizad kertoo omakohtaisia kokemuksia rohkeudesta ja siitä, mitä rohkeuden avulla voi saavuttaa. Arman painottaa, että opettajien tulisi rohkaista oppilaita koulussa.

Luento herättää myös paljon ajatuksia liittyen yhteiskunnan meille asettamiin odotuksiin ja herättää ajattelemaan, saako jokainen oikeasti olla oma itsensä.

 

Ennakkotehtävä

Kirjoita, mitä rohkeus sinun mielestäsi tarkoittaa.

Missä olet nähnyt rohkeita tekoja?

Millainen ihminen on mielestäsi rohkea?

Katso luento

Katsokaa luokassa video ja tehkää siihen liittyvät tehtävät.

Tee luentoon liittyvät tehtävät
  1. Minkä takia Armanin mielestä olisi erittäin tärkeää, että koulussa opettajat rohkaisevat oppilaita?
  2. Mitä mieltä olet siitä, miten paljon ihminen voi todellisuudessa yhteiskunnassamme olla oma itsensä?
  3. Missä asioissa Armanin rohkeus ja päättäväisyys näkyi hänen pyrkiessään oppipojaksi tunnetulle räätälille Jouni Korhoselle?


Käykää tehtävät vielä yhdessä läpi luokassa ja pohtikaa, mitä kaikkea rohkeudella voi elämässä saavuttaa. Miettikää myös, miten jokainen voisi rohkaista toinen toistaan.

Yhteistyössä

Otava Hundred