EN
Liisa Björklund Luento lyhyesti Ennakkotehtävät Katso luento Tee luentoon liittyvät tehtävät

Eriarvoistuuko Suomi?

C
Campus Classroom
18.10.2016
Luennolla Liisa Björklund kertoo ME-säätiön toiminnasta ja siitä, kuinka jokainen meistä voi vastustaa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kasvavaa syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehitystä.
Liisa Björklund

Liisa Björklund on sosiaalieetikko, Me-Säätiön kehityspäällikkö ja teologian tohtori. Hän toimi aiemmin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kehitysjohtajan tehtävissä. Liisa on visionääri, rohkea kehittäjä ja henkilö, joka haluaa laittaa hyvän kiertämään. Hänellä on selkeä näkemys siitä, mitä taistelu syrjäytymisen ja eriarvoistumisen vähentämiseksi vaatii.

Luento lyhyesti

Eriarvoistuuko Suomi?

Luennolla Liisa Björklund kertoo, kuinka jokainen meistä voi vastustaa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kasvavaa syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehitystä. Hän muistuttaa, että yhteiskuntamme uudistaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Luennolla Liisa Björklund esittelee suomalaisen Me-säätiön toimintaa, joka tekee päivittäin töitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Luento  herättää ajatuksia siitä, miten jokainen pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan hyvinvointiin yhteiskunnassamme ja estämään syrjäytymistä.

Ennakkotehtävät

Pohtikaa yhdessä luokassa, mistä syrjäytyminen teidän mielestä voi johtua.

Miten jokainen voisi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä?

Katso luento

Katsokaa luokassa video ja tehkää siihen liittyvät tehtävät.

Tee luentoon liittyvät tehtävät

1. Mikä on Me-säätiön kunnianhimoinen visio vuodelle 2050?

2. Miten ymmärrät Me-säätiön ydinajatuksen: “Ei ole olemassa meitä ja heitä. On vain me.”?

3. Kuvaile Kallen tarinaa. Millaista apua Kalle sai? Mikä asia jäi kuitenkin uupumaan?


Käykää tehtävät vielä yhdessä läpi luokassa ja pohtikaa, mitä koulussa voitaisiin tehdä syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen eteen.

Yhteistyössä

Otava Hundred